Militārās specialitātes zemessardzē Militārās
specialitātes
zemessardzē

Pēc pamatapmācības pēc katra spējām un interesēm nepieciešams apgūt specialitātes. Uzzini kādas.


Granātnieki

Granātmetējs, tāpat, kā ložmetējs, ir viens no atbalsta ieročiem, kurš jāpārvalda kaujasspējas sasniegušam zemessargam. Izšaut lādiņu no bezatsitiena prettanku ieroča ir unikāla pieredze.


Ložmetējnieki

Ložmetējnieki dienesta laikā gūst zināšanas un pilnveido iemaņas, kas nepieciešamas darbā ar ložmetēju individuāli vai apkalpes sastāvā. Ložmetējniekam ir jābūt fiziski un morāli izturīgam, jo ložmetējs nav nedz vieglākais, nedz ērtākais ierocis; papildus jānes arī munīcija.

Zemessardzes bruņojumā ir vairāku veidu ložmetēji. Ložmetēja apkalpē darbojas 1-3 cilvēki. Ložmetējs ir primārais kājnieku atbalsta ierocis un ar to apieties jāprot katram zemessargam. Vecākais ložmetējnieks kājnieku vadā ir viens no svarīgākajiem karavīriem.


Izlūki

Nodrošina nepieciešamo izlūkošanas informāciju par pretinieka darbībām un resursiem, un meteoroloģiskajiem, hidrogrāfiskajiem vai ģeogrāfiskajiem apstākļiem militārajā operācijā. Vāc, analizē un izvērtē informāciju, gatavo izlūkdatus, analizē operatīvo situāciju, plāno, koordinē un veic izlūkošanas darbības, operācijas un citas aktivitātes.

Izlūkvados tiek meklēti izturīgākie un aktīvākie zemessargi, kuri vēlas sasniegt maksimāli augstu sagatavotības līmeni.

Labam izlūkam raksturīgas spējas pielāgoties situācijai, fiziskā izturība un interese mācīties. Izlūki, nereti, pārvalda vairākas specialitātes un darbojas mācībās kā instruktori. Piemēram, arī snaiperu specialitāte apgūstama izlūkvada sastāvā.


Snaiperi

Snaiperi pilnveido kājnieka prasmes, apgūstot kaujas šaušanu tālā distancē, maskēšanos, ballistiku, ieroču uzbūvi, pozīcijas ieņemšanu, atmiņas treniņu, novērošanas spēju un uzmanības noturību, kas ir svarīga īpašība snaipera specialitātē.

Snaipera specialitātē gaidīti tie, kuri praktizējuši tālšaušanu, sporta šaušanu un medības, kā arī ir ar labu fizisko sagatavotību.

Mīnmetējnieki

Savā būtībā, mīnmetēju vienības ir kājnieku artilērija, kas parasti ir kājnieku bataljonu sastāvā. Mīnmetēju vienības ietilpst uguns atbalsta sistēmā, kurā bez tām ir artilērija, tuvais gaisa atbalsts un atbalsts no jūras (kuģu artilērija). Mīnmetējs ir manevra vienību atbalsta ierocis, kas paredzēts (atkarībā no kalibra) kājnieku, kaujas tehnikas un fortifikācijas būvju iznīcināšanai. Tam ir ļoti vienkārša uzbūve, apkalpošana un tas ir viegli transportējams, tāpēc tas vienmēr ir bijis galvenais ierocis kājnieku vienību atbalstam, kad nav pieejama artilērija vai tuvais gaisa atbalsts. Lai kļūtu par mīnmetējnieku, ir jābūt labi apmācītam kājniekam.


Mediķi

Zemessardzes Medicīnas rotā dienē zemessargi un karavīri, kuriem ir medicīniskā izglītība vai kuri vēlas apgūt prasmes un iemaņas militārajā medicīnā. Apmeklējot Zemessardzes mācības, pilnveido un papildina savas jau esošās zināšanas, lai sniegtu atbalstu valsts aizsardzības spēju stiprināšanā.

Paplašinātās pirmās palīdzības kurss dod tiesības zemessargam pielietot individuālās pirmās palīdzības komplektu. Karavīra-glābēja specialitāti apguvušie ir atbildīgi par pirmās palīdzības sniegšanu savas apakšvienības karavīriem.


Inženieri

Zemessardzes inženieri nodrošina mobilitātes un pretmobilitātes pasākumus. Apmeklējot Zemessardzes mācības, zemessargi pilnveido savas zināšanas, veicot mīnēšanas, atmīnēšanas un spridzināšanas darbus, piedaloties inženieršķēršļu veidošanā un darbojoties ar modernu militāro traktortehniku.

Par inženieriem vispiemērotākie ir tehniski domājoši un nosvērti zemessargi. Noderēs spējas domāt telpiski, zīmēt tehniski un nebaidīties strādāt ar rokām.


Sakarnieki

Sakaru operatora zināšanas un iemaņas ir vēl viena prasme izlūkiem un apakšvienību komandieriem. Padziļināta izpratne par elektromagnētisko viļņu izplatīšanos nodrošina operatīvo un kvalitatīvu informācijas apriti starp vienībām apvidū, un ir vēlama labi sagatavotiem zemessargiem.

Savukārt, vienību sakaru amatos ieceltie zemessargi ir atbildīgi par vienību līmeņa sakaru nodrošināšanu. Tas ir atbildīgs un tehnisks darbs. Piemēram, bataljona štāba rotas sakaru vada sakarnieki mācības pavada kopā ar sava Zemessardzes bataljona Taktisko operāciju centru, izvērš šīm vajadzībām sakaru sistēmas un veic to uzturēšanu 24 stundas diennaktī. Zemessargs, būdams rotas sakaru tehniķis, organizē, ievieš un nodrošina savas rotas sakarus ar rotas komandiera pakļautībā esošajām apakšvienībām, apmāca un atbalsta vada sakarniekus.

Attīstoties informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un augot pieprasījumam pēc modernām informācijas sistēmām un tajos izmantotiem sistēmas pakalpojumiem, sakarnieku specialitāte arvien straujāk paplašinās, un veidojas specialitāšu apakšjomas: radiosakaru tīklu veidošana un radio iekārtu pārvaldība, vadu datu tīklu montāža un datorsistēmu uzturēšana. Tāpēc pievienoties aicināti ne tikai radiotehnikas inženieri un radioamatieri, bet arī datortīklu un datorsistēmu speciālisti. 

Kibersargi

Kiberaizsardzības vienība apvieno privātajā sektorā nodarbinātos brīvprātīgos ekspertus, kuri brīvajā laikā ir ieinteresēti veidot regulāru sadarbību informācijas tehnoloģiju (IT) drošības jautājumos, pilnveidot ekspertīzi un zināšanas nacionālā un starptautiskā līmenī.

Šie speciālisti piedalās un organizē kiberuzbrukumu novēršanas mācības, kā arī, nepieciešamības gadījumā, sniedz atbalstu valsts un privātajām struktūrām.

Zemessargu kandidātu piemērotību dienestam Kiberaizsardzības vienībā pārbauda individuālā intervijā, kā arī zināšanu un spēju testā. Vienībā izveidota pašiem sava īpaša testēšanas sistēma, lai ar tās palīdzību atlasītu vispiemērotākos cilvēkus.

Lai arī kibersargu darba rīki ir datori, šie speciālisti, tāpat kā citi zemessargi, sāk ar pamatapmācības kursu.


Civilmilitārās sadarbības speciālisti

Zemessardzes mācību laikā zemessargi, kuri ir civilmilitārās sadarbības speciālisti, iegūst zināšanas, kas nepieciešamas, lai veicinātu Zemessardzes ciešāku sadarbības uzturēšanu ar vietējiem civilo institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī mūsu sabiedrotajiem, piemēram, NATO valstu bruņoto spēku vienībām.

Civilmilitārā sadarbība veicina sabiedrības izpratni par Zemessardzes veiktajiem uzdevumiem, militārajām mācībām, kā arī, valsts visaptverošo aizsardzību.


Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem speciālisti

Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotai galvenais uzdevums ir reaģēt uz masu iznīcināšanas ieroču vai toksiski industriālu materiālu incidentiem visā valsts teritorijā.

Zināmā mērā tas ir mīts, ka zemessargam jābūt specifiskām un padziļinātām zināšanām ķīmijā, bioloģijā vai radioloģijā, lai veiksmīgi dienētu Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem rotā.

Protams, zināšanas kādā no šīm jomām ir pluss, tomēr rotā nenodarbojas ar zinātni, bet gan ar aizsardzību no masveida iznīcināšanas ieročiem.

Šoferi

Vienmēr ļoti pieprasīti ir šoferi ar C un D kategorijas tiesībām. Darbiņš nav grūts, bet atbildīgs. Zemessardze regulāri piedāvā apmaksātus C un D kategorijas kursus. Jāņem gan vērā, ka, apgūstot šādas prasmes, komplektā nāk līgums uz vairākiem gadiem. Piemērota profesija kungiem, kuri vairs nav tādā fiziskajā formā, lai piedalītos fiziski grūtās apmācībās. Ņemot vērā pieprasījumu, šoferi mācībās piedalās bieži.

Protams, ideāli, ja minētās kategorijas tiesības ir kādam no apakšvienības aktīvajiem zemessargiem, kas būtiski atvieglo mācību plānošanu un uzdevumu izpildi.


Kā iestāties?

Vai kāda no minētājām specialitātēm šķita saistoša? Piesakies! Vairāk par iestāšanās procesu šajā rakstā..

Lasīt tālāk ➔